Etisk handel

Etisk handel

 

Etisk handel og bærekraftige klær

Hva er Etisk Handel? Etisk handel kan i hovedsak beskrives som ”handel som ivaretar og fremmer menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter og miljø” ( Fairtrade ). Mud Jeans produserer bærekraftige klær med respekt for mennesker og miljø. Mud Jeans
jobber for en bærekraftig utvikling. Og vi fremmer etisk handel ( Fairtrade ). Mud Jeans stiller krav om forsvarlige arbeids-
og miljøforhold. Etisk handel betyr også at Mud Jeans arbeider for å fremme menneskerettigheter, arbeidstagerrettigheter
og miljøhensyn i egen leverandørkjede. Samfunnsansvar i leverandørkjeden og ansvarlig handel er andre begreper som
brukes for å beskrive slike forbedringsprosesser. Når du kjøper et plagg fra Mud Jeans, så kan du være sikker på at de som
dyrker bomullen får en rettferdig pris på råvarene. Bønnene får og opplæring i hvordan produsere bomull på en mest mulig
bærekraftig og miljøvennlig måte. 

Arbeiderene som produserer stoffene og syr våre bærekraftige klær er garantert en lønn de kan leve av, rett til å etablere fagforeninger,
sikrer arbeidstidsbestemmelser og miljøhensyn blir ivaretatt. Du kan bruke et plagg fra Mud Jeans med god samvittighet.
For med din handling og tanke er du med på å styrke fattige arbeideres levekår og rettigheter ( Fairtrade ).
Mud Jeans samarbeider med en rekke organinsasjoner som jobber for en bærekraftig utvikling og etisk handel, som bl.a 
Max Havelaar, MVO Nederland og The SA8000.